Zespół haftowanych tkanin liturgicznych Fundacji Anny z Sanguszków Radziwiłłowej

Studia Waweliana, Tom 14 (2009) s. 89-103
Magdalena Ozga

 

do góry