Z powodu artykułu K. Lanckorońskiej ,,Przyczynki do badań nad religijną sztuka baroku''. (Uwagi dyskusyjne)

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 2, Numer 2 (1933/1934) s. 158-162
Juljusz Starzyński

 

do góry