Znaczenie umowy spedycji na tle techniczno-organizacyjnych przemian zachodzących w przewozach towarów

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 17 (105) (1979) s. 101-114
Zbigniew Kwaśniewski

 

do góry