Sesja naukowa na temat : Przemiany religijno-społeczne w dobie kontrreformacji do połowy XVII wieku z okazji 400-lecia urodzin o. Augustyna Kordeckiego : Jasna Góra, 11 grudnia 2003 r

Studia Claromontana, Tom 22 (2004) s. 817-822
Jozafat Mozga

 

do góry