Stanisław Zienkiewicz (1903-1997) : przemówienie Burmistrza podczas nabożeństwa żałobnego w dniu 1 II 1997 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 2 (1997-1998) s. 390-391
Zbigniew Grzesiak

 

do góry