Ważniejsze publikacje, które ukazały się przy współpracy z TPMM.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom Zeszyt dodatkowy (2007) s. 13-15

 

do góry