O wystrzygankach Karola Frycza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 293-299
Lidia Kuchtówna

 

do góry