W związku z pracą Jerzego Pitrusińsiego na temat złotnictwa krakowskiego połowy XVI wieku

Studia Waweliana, Tom 2 (1993) s. 101-105
Magdalena Adamska, Krzysztof Czyżewski , Jerzy Pietrusiński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Pietrusiński [w:] Kultura średniowieczna i staropolska ,Jasnogórska monstrancja z daru Zygmunta I ,Warszawa 1991

 

do góry