Czy homo religiosus? : geneza religijna kodeksów praw antycznych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 31 (330) (1999) s. 7-12
Władysław Bojarski

 

do góry