"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 58, Numer 1 (1967) s. 237-247
Stanisław Grzeszczuk , Roman Pollak (aut. dzieła rec.), Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.), Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.), Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.), Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.), Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.), Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.), Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.), Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.), Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.), Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.), Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.), Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry