Późnogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu

Studia Muzealne, Tom 12 (1977) s. 23-41
Alicja Karłowska-Kamzowa

 

do góry