Świadectwo pięciu epok

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 35 (5) (2000) s. 200-202
Przemysław Waingertner , Konstanty Skirmunt (aut. dzieła rec.), E. Orlof (aut. dzieła rec.), A. Pasternak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Konstanty Skirmunt ; wstęp i oprac. E. Orlof i A. Pasternak ,Moje wspomnienia 1866-1945 ,Rzeszów 1998

 

do góry