O pochodzeniu Półkoziców Wielowieyskich

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 26 (240) (1992) s. 125-134
Jan Wroniszewski

 

do góry