Opozycja antysaska w Rzeczypospolitej za Augusta II jako problem polityczny i ustrojowy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 28 (259) (1993) s. 93-101
Jarosław Poraziński

 

do góry