Społeczeństwo informacyjne w Polsce a potrzeby i gotowość członków społeczeństwa do udziału w kształceniu na odległość

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 3 (2012) s. 133-142
Magdalena Rodewald

 

do góry