Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich za okres od XIV Zjazdu, to jest od 11 czerwca 2005 r. do 30 maja 2009 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 17 (2009) s. 397-401
Jerzy Smoliński

 

do góry