Errata ważniejszych błędów do zeszytu 4 "Rocznika Mińskomazowieckiego" (1997-1998).

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 5 (1999) s. 192, 192-0

 

do góry