"Nejstarši slovanské osidleni Čech", Jiři Zeman [w:] "Památky Archeologické", t. LXVII, 1976, cz. 1 : [recenzja]

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 23 (1977) s. 344-353
Antoni Porzeziński , Jiři Zeman (aut. dzieła rec.)

 

do góry