Starotestamentowa geneza relacji między twórcami Kaplicy Zygmuntowskiej, królem i Berreccim

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 9-57
Tadeusz Zadrożny

 

do góry