Izydor Grzeluk (1933-2004)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 403-406
Stefan Mieleszkiewicz, Witold Dobrowolski

 

do góry