"Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny", pod red. Tadeusza Szydłowskiego, Warszawa 1938 : [recenzja]

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 6, Numer 1 (1938) s. 92-93
Oskar Sosnowski , Tadeusz Szydłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry