Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą? (w związku z artykułem "PH" t. 77, z. 3, s. 467-480, Sobczak, J., Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?; zob. też "PH" t. 79, z. 2, s. 345-358)

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 3 (1988) s. 573-580
Andrzej B. Zakrzewski , J. Sobczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry