Biegi z przeszkodami. Wystawy : Ziem Odzyskanych (1948) i Wrocław Moje Miasto (2000)

Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom 4, Numer 1 (11) (2009) s. 68-92
Andrzej Kostołowski

 

do góry