Muzeum Sztuki w Ołomuńcu 1951-2011 (Muzeum umění Olomouc 1951-2011), Muzeum moderního uměsti oraz Arcidiecézní muzeum Olomouc, Ołomuniec, 25 października 2012 – marzec 2013 = Olomouc Museum of Art 1951-2011, The Olomouc Museum of Art and the Olomouc Archidiocesan Museum, Olomouc, 25 October 2012 – March 2013.

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 8 (3) (2012) s. 4-5

 

do góry