"Le CorbusYear", Warszawa, Katowice, Wrocław, Tarnów, do października 2012 = "Le CorbusYear", Warsaw, Katowice, Wrocław, Tarnów, until October 2012.

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 8 (3) (2012) s. 10

 

do góry