Likwidacja getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim w świetle relacji i wspomnień naocznych świadków

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 14 (2006) s. 75-83
Emil Noiński

 

do góry