Rola kapłana w kształtowaniu tożsamości etnicznej Ormian w Polsce i na Ukrainie

Kultura i Historia, Tom 8 (2005) s. 86-93
Tomasz Marciniak

 

do góry