Kapłan jako szafarz sakramentu bierzmowania według Obrzędów Bierzmowania z 1971 roku i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 16 (2012) s. 119-133
Leszek Pachuta

 

do góry