Nabycie własności rzeczy ruchomej na podstawie umowy z osobą nie uprawnioną : uwagi historyczno-porównawcze

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 12 (56) (1973) s. 123-145
Maria Wilke

 

do góry