Sejmik generalny Prus Królewskich jako trybunał apelacyjny prowincji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 30 (218) (1990) s. 125-145
Zbigniew Naworski

 

do góry