Geneza i konstytucyjne podstawy jugosłowiańskiego systemu delegackiego w gminie (1941-1990)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 36 (307) (1996) s. 23-37
Edmund Mizerski

 

do góry