Z mazowieckiej wsi : część II a : trudny egzamin, fragment wspomnień, cdn.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 13 (2005) s. 119-133
Kazimierz Barcikowski

 

do góry