Trzydziestolecie Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 10, Numer 1-2 (2004) s. 273-280
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry