Jest taka miejscowość - Transbór

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 2 (1997-1998) s. 333-366
Władysław Wójcik, Tadeusz Wójcik

 

do góry