Kronika działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1985-1991

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 1 (1992-1993) s. 53-55
Leontyna Sprzątczak, Marek Nowicki

 

do góry