Mińskie siłaczki : (rola kobiet w dziejach miasta do 1939 r.)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 16 (2008) s. 155-159
Janusz Kuligowski

 

do góry