Kamienne pomniki prawa

Spotkania z Zabytkami, Tom 21, Numer 11 (129) (1997) s. 28
Wojciech Mielewczyk

 

do góry