Pogranicze międzyrzeckie na tle stosunków polsko-litewskich za panowania Kazimierza Jagiellończyka

Rocznik Międzyrzecki, Tom 25 (1993) s. 5-13
Zofia Kowalska

 

do góry