Właściwa antropologia jako fundament twórczości reklamowej

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 93-108
Łukasz Koba

 

do góry