Stała Leśniewskiego w teoriach sylogistycznych : semantyczne badania pewnych kwantyfikatorowych rachunków nazw

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, Tom 3 (255) (1992) s. 45-76
Andrzej Pietruszczak

 

do góry