Uniwersalność tak zwanych "najwyższych praw myślenia" a różne rodzaje negacji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, Tom 3 (255) (1992) s. 103-138
Konrad Turzyński

 

do góry