Samorządowa kontrola instancyjna w III Rzeczypospolitej : refleksje ogólne i wnioski de lege ferenda

Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Tom 7 (2011) s. 223-243
Andrzej Skibiński

 

do góry