Odzież mieszczaństwa rzeszowskiego w świetle ksiąg miejskich z XVII i XVIII w.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 19 (2007) s. 5-21
Olga Kurzynoga

 

do góry