Formy działalności organizacji katolickich na terenie Rzeszowa w okresie II Rzeczypospolitej

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 7 (1999) s. 61-73
Wacław Wierzbieniec

 

do góry