Życie społeczne w Ostrowi Mazowieckiej w okresie międzywojennym

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 85-90
Zofia Mirkowicz

 

do góry