Jubileusz w Louisville albo pożegnanie optymizmu

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 31, Numer 11 (1986) s. 162-165
Małgorzata Semil

 

do góry