Kapłan jako nadzwyczajny szafarz sakramentu bierzmowania w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 15 (2012) s. 33-46
Leszek Pachuta

 

do góry