Eurazjatyzm : zarys dziejów organizacyjnych i ewolucji myśli politycznej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjoznawcze, Tom 4 (332) (1999) s. 21-40
Roman Bäcker

 

do góry