Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w identyfikacji szans rozwojowych w obrębie Systemu Wczesnego Rozpoznania

Contemporary Economics, Tom 1, Numer 4 (2007) s. 77-87
Agnieszka Ordys

 

do góry