Janusz Tandecki, Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, wyd. Adam Marszalek, Toruń 2008, ss. 276, il.

Rocznik Toruński, Tom 36 (2009) s. 310
Anna Ziemlewska

 

do góry